BG BG

"САРА КОМЕРС" ООД която е създадена през 1999г. Основен предмет на дейност на фирмата е производството на пластмасови изделия и тяхната реализация.Фирмата работи с най използваните пластмаси като ABS, HDPE, PA, PC, POM, инженерни пластмаси и други. Работим с малки и големи фирми за които произвеждаме стоки за : дома, строителството, промишлена и не промишлена индустрия, хладилната индустрия, козметичната и фармацевтичната индустрия както и за велосипеди и др.По големи фирми клиенти с които работим са:


За тези клиенти произвеждаме пластмасови части за хладилници,козметични опаковки, части за велосипеди,инсталационни кутии за електроинсталации, ключове и контакти, осветителни тела, дюбели за топло изолация и др.Фирмата се грижи за качествената им изработка и за удовлетворяването както на клиентите си така и на крайния потребител.За постигането на тази цел се използват качествени материали , специализирана работна ръка, машини поддържани винаги в отлично състояние и сплотен екип от професионалисти.Фирмата ни гарантира за качеството на произведените си продукти и това я утвърждава на пазара. С придобития си опит и гъвкавост непрестанното увеличава обема на продукцията и вида на изделия. С появяването си на пазара фирмата е успяла да увеличи своите активи десетки пъти като в момента притежава 20 машини които варират в големина от 3 до 300тона. Работим с най – известните с точност и качество машини като Arburg, Demag, Krauss Maffei, Boston Matthews, Jonway и Boy .Всички машини се тестват на регулиран график и се поддържат в отлично работно състояние.